Kod produktu:LWS.2
Nawierzchnia: NIE WYMAGANA – darń, gleba
► drewniany ławostół