Kod produktu:LWS.03
Nawierzchnia: NIE WYMAGANA – darń, gleba
► ławostół z nogami stalowymi